Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

THÔI ĐÀNH


                                               Thôi đành lấy rét làm chồng
                                 Mùa Đông hôn lễ cải ngồng phụ dâu
                                 Yếm đào xưa cũ còn đâu
                                 Để em cởi gió bắc cầu mời anh !

                                                       Thơ NGUYỄN HỮU QUÝ                                        

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

VÔ ĐỀ

Tôi gửi mấy giòng chuyện đầy vơi
Ánh Trăng vội bước phía góc trời
Hai bóng hình xưa vai sánh bước
Sao  lạnh lùng chi sao lại rơi. 

  Tôi sẽ nhắn cho người ấy luôn

Mau về lau vội mấy giọt buồn
Xa xôi quên cả người đang nhớ
Tình chuyển giông rồi lệ chiều buông.../.

                                  Tú Uyên

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

GIÓ NHỚ MƯA


                          Nghe gió kể trời chợt buồn đổ lệ
                  Mưa khóc dài chiều nắng nhạt nhòa phai
                  Qua canh hai sao Trăng còn thao thức
                  Chờ ánh mai về chia sẻ bớt cô đơn.

                                                             Tú Uyên