Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

VÔ ĐỀ
          Vừa gặp nhau đầu hạ
          Đến tìm trời chớm đông
          Đôi mắt mỏi mòn trông
          Bồi hồi sao đến lạ.
Tạm quên đi lửa hạ
Vương lạnh gió đầu đông
Buồn liễu rủ bên song
Nhớ cho thu vàng lá.
          Chợt quên rồi luyến nhớ
           Kỉ niệm chín một thời
          Tình yêu ôi! muôn thuở
          Khát khao cả cuộc đời.

                                   Tiết lập đông 2014