Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

NGÀY CUỐI NĂM - ĐẦU NĂM                                                CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Tự bút đầu năm

Tiễn đưa năm cũ bâng khuâng
Đón chào năm mới lâng lâng lòng người
An khang hạnh phúc mĩm cười
Một mùa xuân mới hơn mười xuân qua
Mai, lan, cúc, trúc kết hoa
Tùng - lộc, ngư - điểu mặn mà nên duyên

                                                   Ngày 1 tháng 1 năm 2015
Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014