Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

NHÌN NẮNG HÀNG CAU

                                                                             Anh : TU UYEN

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

LÀNG QUÊ TỰ CẢM                                                   
                                                                                               anh: Tu uyen
                                          Cánh đồng phù sa
                                  Đường pha đất đỏ
                                  Hạnh phúc nho nhỏ
                                  Trong ánh dương hồng
                                             *       *
                                                  *
                                   Em lên phố đông
                                   Đường chằng dây điện
                                   Tàu xe náo nhiệt
                                   Thiếu vắng hương đồng.
                                                *       *
                                                    *  
                                    Trở lại dòng sông
                                    Tìm câu lục bát
                                    Nhặt khoan ai hát
                                    Vấn vương tơ lòng.
                                                                         Tú Uyên