Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Ước vọng


                                                     
                                                                                                       
                                                                                            Ảnh : TuUyen

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

ĐƯỜNG XƯA


Sáng nay trở lại vườn cau
Tìm theo ngõ vắng xôn xao thuở nào
Thiếu bóng nắng vắng lời chào
Đường xưa lối cũ nao nao tơ lòng 
Đò nào đưa em sang sông...
Sao còn để lại giầu không úa vàng.

                                                               Tháng 10/2015
                                                             TuUyên


Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

BÀI THƠ GỬI MUỘN                                                  THỰC DỤNG

                              Qua chợ mua hoa làm quà
                              Thôi ,mua cá thịt cả nhà cùng vui
                              Thích vui nói chuyện giật lùi
                              Hoa hồng một đóa cho tui tặng bà
                              Thế nhân ai chẳng thích hoa
                              Trước sau gửi tặng thật thà chữ tâm

                                                          Chút Vui 20/10

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

MƯA

                                               Mưa

                              Em về bên ấy chiều mưa
                              Trời như thơ thẩn nhặt thưa dầm dề
                              Biết xưa anh níu mây về
                              Giờ đâu chìm đắm đôi bề nắng mưa.

                                                        Tháng  10/2015