Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

TỰ KHOE MÌNH


                                                                         Photo : Hải Âu

                                          Đang thầm hỏi đời có gì được mất
                                          Chợt ngoài kia vang tiếng nói cười
                                          Những thảo thơm các em dành tặng
                                          Cảm động làm sao không nói hết bằng lời...
                                                                        19-11-2015

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

HOA TRINH NỮ (2)


CHO GIAI NHÂN NGÓNG ĐỢI
CHỈ MỘT CÀNH TRINH NỮ THÔI
                                                            (Trần Thiện Thanh - Nhật Trường )


  
                                                                                                      Ảnh : Tú Uyên

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

HOA TRINH NỮ

"LOÀI HOA KHÔNG HƯƠNG SẮC MÀU
 NHƯNG LOÀI HOA BIẾT KHÉP LÁ THƠ NGÂY...
....CHO GIAI NHÂN  NGÓNG ĐỢI CHỈ MỘT CÀNH TRINH NỮ THÔI".
                                                                            ( TRẦN THIỆN THANH - NHẬT TRƯỜNG )


            
                                               Ảnh :  Tu Uyên