Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

CHÚC MỪNG 8 THÁNG 3


                                         CHÚC MỪNG 8/3

                                   Tháng ba về nở rộ những sắc hoa
                                   Cánh con trai chọn hoa về tặng
                                   Mỗi bông hoa dấu trong thầm lặng
                                   Xôn xao mừng ngày tám tháng ba.
                                             ****                        ***

                                                        *******
                                  Có một ngày người Phụ Nữ vạn lời ca
                                  Có một ngày bắt nguồn  chân lí sinh ra..


                                                       7 tháng 3 năm 2016
                                                                Tu Uyên