Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

NỤ CƯỜI CỦA MẸ


                                                        Thơ bạn ẩn chứa niềm riêng mỗi người