Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

CHÙM THƠ

           CHIỀU
Chiều vấn vương đồng nội
Cải vàng ươm trổ ngồng  
Hương bắp ngô tung phấn 
Hỏi chiều say đắm không ?
                  20/2/2016

                                                                   NHỚ
                                                  Tôi chợt nhớ màu xanh
                                                   Em bỏ quên trong sách
                                                   Thuở thiếu thời thanh bạch
                                                   Tiếng yêu thương trĩu cành
                                                                     Xuân Bính Thân 2016