Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

CHIỀU VỀ



                                                     
                                                                                 Ảnh : Chớp đêm Trung Thu

                                               Chiều về ru nhẹ cành tre
                                 Búp măng ngày ấy chừng nghe đã già
                                 Chiều về bìm bịp kêu xa
                                 Chiều lay nỗi nhớ trong ta vơi đầy.

                                                                         Chiều Thu -2015
                                                                                   Tu Uyên
                                                                           

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

LẶN LỘI CÁNH CÒ




                                                                                            Ảnh : TuUyên

LẶN LỘI  CÁNH CÒ

 Nắng thắm màu da cánh cò vẫn trắng
         Như cuộc đời mẹ cha một sương hai nắng
    Thủy chung son sắt , muối mặn gừng cay
                                                  Cả cuộc đời lặn lội con có hay ?
                                                                                          Tháng 9 / 2015

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

VỀ THĂM VĨ DẠ

Đây Thôn Vĩ Dạ

Tác giả: Hàn Mặc Tử
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền... .

Về Vĩ Dạ

 Mình đã về đây thôn Vĩ ơi !

Hình như  thiếu nắng rọi đôi bờ

Vườn cau im bóng bơ vơ đứng

Mòn đợi khi nào khách đến chơi !

                                                                                               Về  Vĩ Dạ 14/9/2015

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

GIẢ VỜ




          Giả vờ tĩnh lặng làm ngơ
          Giả vờ mi khép để mơ em cười
          Giả vờ rung ánh sao rơi
          Đuổi theo hình bóng cuối trời tìm em !
 


                                       Tú uyên