Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

KHÔNG HIỂU SAO TÔI LẠI THÍCH HOA NÀY

HOA XẤU HỔ

CHỈ NGẮM THÔI ĐỪNG SỜ ANH NHÉ
EM THẸN RỒI MI KHÉP LẠI CHẲNG NHÌN ĐÂU .

 

                                                                               Anh: Tú Uyên