Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

KHOẢNG TRỜI CHIỀU HẠ

                                      KHOẢNG TRỜI CHIỀU HẠ

                            Lời ve gọi mãi chẳng dừng
                            Dõi theo cánh phượng rơi khung trời chiều
                            Chạnh lòng nặng bước cô liêu
                            Ai cùng gom nhặt giọt chiều rụng rơi.

                                  ===== TuUyên=====
                                           Cảm tác
                            Ta lướt qua bóng chiều giăng mắc lối
                             Để mây trời nghe phượng nở trên cao
                            Giọt lệ gầy vương áo trắng hư hao
                            Bước chân về nao nao sầu diệu vợi..
                                      ========VÕ HƯỚNG-----------